ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಹೆಸರು ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1. ಚಾಣಕ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ 90
2. ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣ -1 55
3. ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣ -2 30
4. ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣ -3 48
5. ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣ -4 40
6. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಭಾಂಗಣ 15
7. ಸರ್ .ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ 40
8. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಭಾಂಗಣ 30
9. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಸಭಾಂಗಣ 40
10. ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ 60
11. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸಭಾಂಗಣ 10 to 15
12. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಂಗಣ (ಗಣಕಯಂತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್) 25
13. ಮಖ್ಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಭಾಂಗಣ (ಗಣಕಯಂತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್) 50
14. ರವೀಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣ
15. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣ-1 68
16. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣ-2 32
17. ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ 50+12
18. ಹೇಮಾವತಿ ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣ 60
19. ಹೇಮಾವತಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ 198
Font Resize
Contrast