ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮತ್ತು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
0821-2520906
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ.ಮಮತ ಬಿ ಆರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಂಟಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821-2520906
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿ. ಕೆ.ಟಿ.ಎಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತರಬೇತಿ) 0821-2520085
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಎಸ್ ಬೋಧಕರು
(ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ)
0821-2443863
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶಶ್ವಿನಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ)
0821-2443863
6 ಡಾ.ಅಶೋಕ ಸಂಗನಾಳ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು
(ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
0821-2443863
7 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬೋಧಕರು-ಜಿ.ತ.ಸಂ 0821-2443863
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಎ ಜೆ ಕೋರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ 0821-2443863
9 ಶ್ರೀ ಗಗನ್ ಎನ್ ಬೋಧಕರು
(ಕಾನೂನು)
0821-2443863
10 ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಧರ್ ರಾವ್ ಬಿ.ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0821-2443863
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಡಾ ಆರ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
 ( ನಡವಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ)
9980614439
2 ಡಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
 (ಮಹಿಳ ಅಧ್ಯಯನ)
9448038626
3 ಡಾ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರು
 (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ)
9740661428
4 ಡಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಡಿ ಜೆ ಸಮಾಲೋಚಕರು
(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ-೦೧)
9449797517
5 ಡಾ ಸೌಮ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು
    (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ)
9739007554
6 ಡಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಚ್ ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರು
(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ-೦೨)
9448323096
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ತಾಂಡವಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0821-2522142
2 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ 0821-2522142
3 ಶ್ರೀ ಮಾದಪ್ಪ ಬಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
4 ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಕೆ. ವಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ಲೆಕ್ಕ) 0821-2522142
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ಡಿ ಆರಭಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ಆಡಳಿತ) 0821-2522142
6 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಎ ಎನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಎನ್ ಪತ್ರ್ಯಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಓ.ಪಿ.ಜಿ) 0821-2522142
8 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
9 ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ವಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
10 ಕು. ಶೃತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
12 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
13 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
14 ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಯ್ ಎನ್ ಆರ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 0821-2522142
16 ಶ್ರೀ ಯೋಗೆಗೌಡ ಜಿ ಕೆ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2522142
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಚ್ ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 9945449593
2 ಶ್ರೀ ಮಧುಕುಮಾರ್‍ ಎಸ್‍ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 9980182273
3 ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 8904190029
4 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಿ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 9535530309
5 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 7892843928
6 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಷಾದ್‍ ಸುಲ್ತಾನ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 9060588849
7 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 8050045010
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾಶ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 8971440612
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀವಿತ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 7022764382
10 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು 7353966294
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗರತ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
4 ಶ್ರೀ. ಶಿವರುದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
5 ಶ್ರೀ ಡಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
6 ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಾಲಿ 0821-2443839
7 ಶ್ರೀ ಬಿ ನಂಜುಂಡನ್ ಮಾಲಿ 0821-2443839
8 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸ್ಸೆನ್ ಖಲಾಂದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
9 ಶ್ರೀ ಮೊಗಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
10 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
11 ಶ್ರೀ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
12 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
13 ಶ್ರೀ  ಗಣೇಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 0821-2443839
14 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
15 ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ.ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
17 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 0821-2443839
18 ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 0821-2443839
19 ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜನ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 0821-2443839
20 ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
21 ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
22 ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
(ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ)
0821-2443839
Font Resize
Contrast