ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ:

 ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1976 ರಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.  ಮುಂದೆ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ        ನಂ. ಜಿಎಡಿ 5 ಟಿಇಪಿ 76, ದಿನಾಂಕ 7-2-1976 ರ ಅನ್ವಯ ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.  ಮುಂದೆ 1976 ರಲ್ಲಿಯೇ ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಕಾರವು 1976 ರಿಂದ 1986 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಯಿತು.  ಮುಂದೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ. ಡಿಪಿಎಆರ್-21 ಕೆಟಿಪಿ 85, ದಿನಾಂಕ 18-3-1986 ರ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಹಾಲ ಬಾಗಾಯತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 744 ರಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಟಕ್ಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸನ್ 1983 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  1989 ರಲ್ಲಿ  ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  ಅದೇ ರೀತಿ 1994 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ:

ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ತರಬೇತಿ ಸಭಾಂಗಣಗಳು,  ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಕೊಠಡಿ 1 ಇದೆ.

ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತರಬೇತಿಗಳ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ

ಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರತಿ ತರಬೇತಿ ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟು

ದಿನಗಳು

1 ವಿವಿಧ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗಳು   18 3 ¢£À 54
2 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ತರಬೇತಿಗಳು 9 5 ¢£À 45
3 ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್., ಖಜಾನೆ -2 ತರಬೇತಿಗಳು 8 3 ¢£À 24
4 ಖಜಾನೆ -2 ಬೇಸಿಕ್ ತರಬೇತಿ (ನೂತನವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ) 4 3 ¢£À 12
5 ಖಜಾನೆ-2  ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ 4 2 ¢£À 08
6 ಸಕಾಲ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ 3 3 ¢£À 9
7 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಿಪಿಕ ವರ್ಗದ ನೌಕರರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 1 30 ¢£À 30
8 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 1 30 ¢£À 30
  ಒಟ್ಟು 48 215
  ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

1)         ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು

2)         ಎಸ್.ಐ.ಯು.ಡಿ. ಮೈಸೂರು

3)         ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ. ಮೈಸೂರು

 

 

12

                           ಒಟ್ಟು  52    

Annual Action Plan (2019-20):

Click here to Download

Staff Details:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ ಪದನಾಮ
1 ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
2 ಕೆ.ಎ.ಲೇನ್ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
3 ಎಮ್. ಎಸ್. ಪಾಟಿಲ್ ಬೋಧಕರು
4 ವಿ.ವಿ.ಕಮಲಾಪುರ ಬೋಧಕರು
5 ಎಂ .ಎಸ್.ತಹವೀಲದಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
6 ಡಿ.ಜಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
7 ಎಸ್ ವೈ. ಮನಗೂಳಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
8 ಖಾಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
9 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
10 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
11 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಅಫಜಲಪೂರ ಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ

ವಿಜಯಪುರ -586102

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:- 08352 – 270004

ಇ-ಮೇಲ್: – dtibijapur-kamy@nic.in

Font Resize
Contrast