haveri

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಬಗ್ಗೆ:

 

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ:

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2019 -20

download
ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು   ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ ಪದನಾಮ
1 ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
2  ಸಿ ಎಸ್ ಭಂಗಿ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
3  ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬೋಧಕರು
4 ಸಿ.ಜಿ. ಚಿಕ್ಕೇಶ ಬೋಧಕರು
5 ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
6 ಖಾಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
7 ಖಾಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
8 ಖಾಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
9 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
10 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ
11 ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

        ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

      ಹಾವೇರಿ

      ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ  ಹಾವೇರಿ

      ದೂರವಾಣಿ:-08375-233007

      ಇ-ಮೇಲ್:- dtihaveri@gmail.com

haveri
Font Resize
Contrast