ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು, ಗೆ ಸ್ವಾಗತ!

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ 38 ಎಕರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀ಼ರ್ ಸಾಬ್‍ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಧೆಗಳು ಸಹ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಧೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ>>

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಡೇಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇ-ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ EOI ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ


ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿಯಮಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ


Website is under major upgradation limited information is available.

::: ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು :::

0
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳು
0
ನಡೆಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳು
0
ತರಬೇತಿ ಪಡೆತ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

::: ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು :::

0
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳು
0
ನಡೆಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳು
0
ತರಬೇತಿ ಪಡೆತ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

hz

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

hz-w

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್

ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂತ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಹುತಾತ್ಮ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಸರೋವರವು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 90 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು

hz
Font Resize
Contrast