|

Trianing Need Assessment - Reports
 
Sl. No.
Name of the Department
Language
Availability
 
1.
Agriculture Marketing (Draft Version)
English
 
2.
Animal Husbandry & Veterinary Services
English
 
3.
Collegiate Education
English
 
4.
Cooperation (Draft Version)
English
 
5.
Commercial Taxes
English
 
6.
Employment and Training (Draft Version)
English
       
7.
Excise
English
       
8.
Fisheries
English
       
9.
Horticulture
English
     
10.
Pre University Eduction
English
       
11.
Pubic Works
English
       
12.
Social Welfare - (Draft Version)
English
       
13.
State Account - (Draft Version)
English
       
14.
Sericulture
English
       
15.
Water Resource - (Draft Version)
English
 

 


ತರಬೇತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯತೆ - ವರದಿಗಳು
 
ಕ್ರ.ಸಂ.
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು
ಭಾಷೆ
ಲಭ್ಯತೆ
 
1.
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ( ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
2.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
3.
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
4.
ಸಹಕಾರ (ಕರಡು ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
5.
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
6.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ (ಕರಡು ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
7.
ಅಬಕಾರಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
8.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
9.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
     
10.
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
11.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
12.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ - (ಕರಡು ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
13.
ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ - (ಕರಡು ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
14.
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
       
15.
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ - (ಕರಡು ಆವೃತ್ತಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್