ATI
|

On Going Training Programmes

Sl. No.
Name of the Training Programme

Dates

Course Coordinator
JUNE WEEK -5 (25-06-2018 to 30-06-2018)
1.

50th Orientation Training programme for probationary IAS Officer 2017 Batch  


25/06/2018
to
30/06/2018

 

Dr.M Devaraj


2.

170th Common Foundation Course


25/06/2018
to
30/06/2018

Sri.Harish


3.

Office Management  


25/06/2018
to
30/06/2018

Dr. M Devaraj


4.

E-Governance

25/06/2018
to
30/06/2018

Dr.Shashikumar D J


5.

Earthquake Risk Mitigation& Management

25/06/2018
to
30/06/2018

Dr.Ashok Sanganal


6.

Domestic Voialance

25/06/2018
to
30/06/2018

Dr. Kristina Kantharaj


7.

Workshop on Disaster mitigation & Management for DDMA Members

25/06/2018
to
30/06/2018

Sri.Muralidhar Rao


 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸo.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು

Dates

ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು
ಜೂನ್ 5 ನೇ ವಾರ (25-06-2018 to 30-06-2018)
1.

2017 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 50 ನೇ ಓರಿಯಂಟೆಷನಲ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

 

ಡಾ.ಎಂ ದೇವರಾಜ್


2.

170 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್


3.

ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತು 


25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಡಾ.ಎಂ ದೇವರಾಜ್


4.

ಇ - ಆಡಳಿತ

25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಡಾ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಜೆ


5.

ಭೂಕಂಪದ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಸಂಗನಾಳ್


6.

ಕೌಟು೦ಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ

25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಡಾ.ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕಾಂತ್ ರಾಜ್


7.

ಡಿ. ಡಿ. ಎಂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

25-06-2018
ರಿಂದ
30-06-2018

ಡಾ.ಮುರಳಿ ಧಾರ್ ರಾವ್